Vēsture

Uzņēmuma vēsture meklējama Dekšāru pagastā, kur kādreiz strādāja maza zāģētava, ražojot vienkāršākos dēļus. Laika gaitā uzņēmums sāka paplašināties, piedalījās LAD atbalsta projektos, kuri radīja iespēju attīstīties un paplašināties.